4 kết quả
Địa điểm làm việc
Kyushu, Okinawa region
Saga
Saga-shi, Ogi-shi, Yoshinogari-cho Kanzaki-gun
4 kết quả Hiển thị từ 1 đến 4 kết quả

ローソン 佐賀本庄(6195392)

SAGAHONJIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 780 Yen)

Có đào tạo

ローソン 川副南里(6176288)

KAWASOENANRI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 780 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 762 Yen)

Có đào tạo

ローソン 佐賀鍋島流通センター前(6200383)

SAGANABESHIMARIYUUTSUUSENTA-MAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 780 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 762 Yen)

Có đào tạo

ローソン 小城三日月(6073111)

OGIMIKADZUKI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 780 Yen)

Có đào tạo