1 kết quả
Địa điểm làm việc
Kyushu, Okinawa region
Saga
Ogi-shi
1 kết quả Hiển thị từ 1 đến 1 kết quả

ローソン 小城三日月(6073111)

OGIMIKADZUKI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 790 Yen)

Có đào tạo