2 kết quả
Địa điểm làm việc
Kyushu, Okinawa region
Okinawa
Tomigusuku-shi, Kadena-cho Nakagami-gun
2 kết quả Hiển thị từ 1 đến 2 kết quả

ローソン ネーブルカデナ(6056874)

NEBURUKADENA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 790 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 790 Yen)

Có đào tạo

ローソン 嘉手納屋良(6118701)

KADENAYARA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 790 Yên trở lên