7 kết quả
Địa điểm làm việc
Kyushu, Okinawa region
Okinawa
Urasoe-shi, Tomigusuku-shi, Uruma-shi
7 kết quả Hiển thị từ 1 đến 7 kết quả

ローソン 中部病院前(6241040)

CHIYUUBUBIYOUINMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 795 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 790 Yen)

Có đào tạo

ローソン 前田小学校前(6219023)

MAEDASHIYOUGATSUKOUMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên

ローソン 浦添前田駅前(6286982)

URASOEMAEDAEKIMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên

ローソン うるま江洲(6269765)

URUMAESU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

ローソン 与那城海中道路前(6241086)

YONASHIROKAICHIYUUDOUROMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 790 Yên trở lên

ローソン 具志川高校前(6059507)

GUSHIKAWAKOUKOUMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

ローソン うるま与那城(6212067)

URUMAYONASHIRO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 790 Yên trở lên