6 kết quả
Địa điểm làm việc
Kyushu, Okinawa region
Okinawa
Naha-shi, Kadena-cho Nakagami-gun
6 kết quả Hiển thị từ 1 đến 6 kết quả

ローソン 那覇国際高校前(6218911)

NAHAKOKUSAIKOUKOUMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

ローソン 首里末吉一丁目(6057454)

SHIYURISUEYOSHI1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên

ローソン ネーブルカデナ(6056874)

NEBURUKADENA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 790 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 790 Yen)

Có đào tạo

ローソン 那覇壷川(6154312)

NAHATSUBOGAWA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

ローソン 嘉手納屋良(6118701)

KADENAYARA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 790 Yên trở lên

ローソン 那覇市民体育館前(6269676)

NAHASHIMINTAIIKUKANMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên