4 kết quả
Địa điểm làm việc
Kyushu, Okinawa region
Okinawa
Naha-shi
4 kết quả Hiển thị từ 1 đến 4 kết quả

ローソン 那覇国際高校前(6218911)

NAHAKOKUSAIKOUKOUMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

ローソン 首里末吉一丁目(6057454)

SHIYURISUEYOSHI1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên

ローソン 那覇壷川(6154312)

NAHATSUBOGAWA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

ローソン 那覇市民体育館前(6269676)

NAHASHIMINTAIIKUKANMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên