1 kết quả
Địa điểm làm việc
Kyushu, Okinawa region
Kumamoto
Kikuyo-machi Kikuchi-gun
1 kết quả Hiển thị từ 1 đến 1 kết quả

ローソン 菊陽中迎原(6134150)

KIKUYOUNAKAMUKAEBARU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên