2 kết quả
Địa điểm làm việc
Kyushu, Okinawa region
Kumamoto
Yamaga-shi, Kikuchi-shi
2 kết quả Hiển thị từ 1 đến 2 kết quả

ローソン 菊池市野間口(6200609)

KIKUCHISHINOMAGUCHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 790 Yen)

Có đào tạo

ローソン 山鹿熊入(6298420)

YAMAGAKUMAIRI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

Trả tiền đi lại