1 kết quả
Địa điểm làm việc
Kyushu, Okinawa region
Fukuoka
Miyama-shi
1 kết quả Hiển thị từ 1 đến 1 kết quả

ローソン 瀬高バイパス(6357251)

SETAKABAIPASU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 860 Yên trở lên