6 kết quả
Địa điểm làm việc
Kyushu, Okinawa region
Fukuoka
Sawara-ku Fukuoka-shi
6 kết quả Hiển thị từ 1 đến 6 kết quả

ローソン 福岡南庄一丁目(6298502)

FUKUOKAMINAMISHIYOU1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 850 Yên trở lên

ローソン 福岡次郎丸五丁目(6208284)

FUKUOKAJIROUMARU5CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 850 Yên trở lên

ローソン 城西三丁目(6165698)

JIYOUSEI3CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 850 Yên trở lên

ローソン 福岡南庄五丁目(6242128)

FUKUOKAMINAMISHIYOU5CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 850 Yên trở lên

ローソン 福岡原六丁目(6230160)

FUKUOKAHARA6CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 850 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 福岡百道浜(6076440)

FUKUOKAMOMOCHIHAMA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 842 Yên trở lên