10 kết quả
Địa điểm làm việc
Koshinetsu, Hokuriku region
Yamanashi
Kofu-shi, Fuefuki-shi, Oshino-mura Minamitsuru-gun
10 kết quả Hiển thị từ 1 đến 10 kết quả

ローソン 甲府上今井町南(6223303)

KOUFUKAMIIMAICHIYOUMINAMI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 810 Yen)

Có đào tạo

ローソン 甲府塩部(6179654)

KOUFUSHIOBE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 840 Yên trở lên

ローソン 山梨学院大学前(6350852)

YAMANASHIGAKUINDAIGAKUMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 810 Yên trở lên

ローソン 山梨学院大学前(6350852)

YAMANASHIGAKUINDAIGAKUMAE

Nhân viên nhà bếp ở các quán ăn uống khác

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 810 Yên trở lên

ローソン 甲府貢川団地前(6265879)

KOUFUKUGAWADANCHIMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 810 Yên trở lên

ローソン S甲府市役所(6223125)

SKOUFUSHIYAKUSHIYO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 810 Yên trở lên

ローソン 甲府駅前通(6031377)

KOUFUEKIMAEDOORI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 810 Yên trở lên

ローソン 甲府池田通り(6223177)

KOUFUIKEDADOORI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 810 Yên trở lên

ローソン 甲府和戸(6138490)

KOUFUWADO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 810 Yên trở lên

ローソン 石和四日市場(6174740)

ISAWAYOTSUKAICHIBA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 810 Yên trở lên