1 kết quả
Địa điểm làm việc
Koshinetsu, Hokuriku region
Toyama
Kamiichi-machi Nakaniikawa-gun
1 kết quả Hiển thị từ 1 đến 1 kết quả

ローソン 富山上市久金(6203832)

TOYAMAKAMIICHIHISAGANE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 821 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo