1 kết quả
Địa điểm làm việc
Koshinetsu, Hokuriku region
Toyama
Imizu-shi
1 kết quả Hiển thị từ 1 đến 1 kết quả

ローソン 新湊沖塚原(6207741)

SHINMINATOOKITSUKAHARA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 821 Yên trở lên