3 kết quả
Địa điểm làm việc
Koshinetsu, Hokuriku region
Toyama
Tonami-shi
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン 砺波久泉(6208976)

TONAMIHISAIZUMI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 848 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 848 Yen)

Có đào tạo

ローソン 砺波矢木(6207528)

TONAMIYAGI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 848 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 848 Yen)

Có đào tạo

ローソン 砺波インター西(6081949)

TONAMIINTANISHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 848 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 848 Yen)

Có đào tạo