2 kết quả
Địa điểm làm việc
Koshinetsu, Hokuriku region
Toyama
Namerikawa-shi
2 kết quả Hiển thị từ 1 đến 2 kết quả

ローソン 滑川IC東(6207439)

NAMERIKAWAINTACHIENJIHIGASHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 848 Yên trở lên

ローソン 滑川上小泉(6355915)

NAMERIKAWAKAMIKOIZUMI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 850 Yên trở lên

Trả tiền đi lại