2 kết quả
Địa điểm làm việc
Koshinetsu, Hokuriku region
Nagano
Miyota-machi Kitasaku-gun, Nagawa-machi Chiisagata-gun
2 kết quả Hiển thị từ 1 đến 2 kết quả

ローソン 信州長門道の駅(6019620)

SHINSHIYUUNAGATOMICHINOEKI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 821 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 821 Yen)

Có đào tạo

ローソン 御代田神明(6071827)

MIYOTASHINMEI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 821 Yên trở lên

Trả tiền đi lại