4 kết quả
Địa điểm làm việc
Koshinetsu, Hokuriku region
Nagano
Ina-shi, Karuizawa-machi Kitasaku-gun, Yamanouchi-machi Shimotakai-gun
4 kết quả Hiển thị từ 1 đến 4 kết quả

ローソン 軽井沢鳥井原(6126959)

KARUIZAWATORIIHARA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 850 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 848 Yen)

Có đào tạo

ローソン 中軽井沢駅前(6216929)

NAKAKARUIZAWAEKIMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 850 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 848 Yen)

Có đào tạo

ローソン 南軽井沢(6277204)

MINAMIKARUIZAWA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 850 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 848 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 湯田中駅前(6022770)

YUDANAKAEKIMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 880 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 848 Yen)

Có đào tạo