1 kết quả
Địa điểm làm việc
Koshinetsu, Hokuriku region
Nagano
Ina-shi, Tomi-shi
1 kết quả Hiển thị từ 1 đến 1 kết quả

ローソン 東部別府(6245173)

TOUBUBETSUPU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 848 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 848 Yen)

Có đào tạo