2 kết quả
Địa điểm làm việc
Koshinetsu, Hokuriku region
Nagano
Ina-shi, Nakano-shi, Yamanouchi-machi Shimotakai-gun
2 kết quả Hiển thị từ 1 đến 2 kết quả

ローソン 中野新保(6039686)

NAKANOSHINPO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 830 Yen)

Có đào tạo

ローソン 中野砂山(6216941)

NAKANOSUNAYAMA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 830 Yen)

Có đào tạo