3 kết quả
Địa điểm làm việc
Koshinetsu, Hokuriku region
Nagano
Komoro-shi, Ina-shi
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン 小諸乙女(6192376)

KOMOROOTOME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 848 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 848 Yen)

Có đào tạo

ローソン 小諸御影東(6245138)

KOMOROMIKAGEHIGASHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 848 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 848 Yen)

Có đào tạo

ローソン 小諸インター(6245144)

KOMOROINTA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 850 Yên trở lên