2 kết quả
Địa điểm làm việc
Koshinetsu, Hokuriku region
Fukui
Awara-shi, Mihama-cho Mikata-gun
2 kết quả Hiển thị từ 1 đến 2 kết quả

ローソン あわら温泉口(6203909)

AWARAONSENGUCHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 840 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 829 Yen)

Có đào tạo

ローソン あわら舟津(6192407)

AWARAFUNATSU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 840 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 829 Yen)

Có đào tạo