4 kết quả
Địa điểm làm việc
Koshinetsu, Hokuriku region
Fukui
Sabae-shi, Sakai-shi
4 kết quả Hiển thị từ 1 đến 4 kết quả

ローソン 丸岡南横地(6126860)

MARUOKAMINAMIYOKOJI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 829 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 829 Yen)

Có đào tạo

ローソン 鯖江川去(6282576)

SABAEKAWASARI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 850 Yên trở lên

ローソン 東鯖江(6125606)

HIGASHISABAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 850 Yên trở lên

ローソン 鯖江神明(6125374)

SABAESHINMEI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên