1 kết quả
Địa điểm làm việc
Koshinetsu, Hokuriku region
Fukui
Ono-shi
1 kết quả Hiển thị từ 1 đến 1 kết quả

ローソン 大野春日(6054473)

OONOKASUGA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 860 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 860 Yen)

Có đào tạo