4 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Tokyo
Machida-shi
4 kết quả Hiển thị từ 1 đến 4 kết quả

ローソン 町田小山町(6223680)

MACHIDAOYAMAMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,013 Yên trở lên

ローソン 本町田(6291931)

HONMACHIDA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,016 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 1,013 Yen)

Có đào tạo

ローソン 町田南成瀬一丁目(6143308)

MACHIDAMINAMINARUSE1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,013 Yên trở lên

ローソン S+toks南町田グランベリーパーク2号(6364529)

S TOKSMINAMIMACHIDAGURANBERI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,015 Yên trở lên

Trả tiền đi lại