19 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Tokyo
Shibuya-ku
19 kết quả Hiển thị từ 1 đến 19 kết quả

ナチュラルローソン 神宮外苑西(6175768)

JINGUUGAIEN'NISHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,070 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 1,050 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 渋谷東三丁目(6193690)

SHIBUYAHIGASHI3CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,020 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 渋谷三丁目明治通り(6201744)

SHIBUYA3CHIYOUMEMEIJIDOORI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,020 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 1,050 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 京王クラウン街笹塚(6201780)

KEIOUKURAUNGAISASADZUKA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,020 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソンストア100 渋谷本町六丁目(6261841)

SHIBUYAHONMACHI6CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,015 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 渋谷三丁目明治通り(6201744)

SHIBUYA3CHIYOUMEMEIJIDOORI

Ứng cử chức cửa hàng trưởng, quản lý (liên quan đến bán hàng)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,020 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 渋谷鶯谷町(6046284)

SHIBUYAUGUISUDANICHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,013 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 渋谷初台一丁目(6199059)

SHIBUYAHATSUDAI1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,013 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 笹塚テラス(6291368)

SASADZUKATERASU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,013 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソンストア100 渋谷本町三丁目(6263432)

SHIBUYAHONMACHI3CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,056 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン NHK放送センター(6279090)

NHKHOUSOUSENTA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,100 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 恵比寿三丁目(6201684)

EBISU3CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,030 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 1,015 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 渋谷上原二丁目(6285907)

SHIBUYAUEHARA2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,050 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 渋谷大山町(6193677)

SHIBUYAOOYAMACHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,013 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 渋谷四丁目(6285497)

SHIBUYA4CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,100 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 渋谷警察署南(6194091)

SHIBUYAKEISATSUSHIYOMINAMI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,060 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ナチュラルローソン 渋谷一丁目(6175828)

SHIBUYA1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,100 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 渋谷三丁目(6116062)

SHIBUYA3CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,080 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 1,015 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 渋谷ヒカリエ(6201477)

SHIBUYAHIKARIE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,080 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 1,015 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo