1 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Tochigi
Shimotsuke-shi
1 kết quả Hiển thị từ 1 đến 1 kết quả

ローソン 南河内薬師寺(6158149)

MINAMIKAWACHIYAKUSHIJI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 853 Yên trở lên