6 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Tochigi
Tochigi-shi, Nikko-shi, Shimotsuke-shi
6 kết quả Hiển thị từ 1 đến 6 kết quả

ローソン 栃木平柳町二丁目(6277463)

TOCHIGIHIRAYANAGIMACHI2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 860 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 栃木箱森町東(6265661)

TOCHIGIHAKONOMORIMACHIHIGASHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 860 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 鬼怒川小佐越(6294450)

KINUGAWAKOSAGOE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 853 Yên trở lên

ローソン 日光所野(6035949)

NITSUKOUTOKORONO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 853 Yên trở lên

ローソン 大平西野田(6037339)

OOHIRANISHINODA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 860 Yên trở lên

ローソン 南河内薬師寺(6158149)

MINAMIKAWACHIYAKUSHIJI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 853 Yên trở lên