3 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Tochigi
Tochigi-shi
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン 栃木平柳町二丁目(6277463)

TOCHIGIHIRAYANAGIMACHI2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 860 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 栃木箱森町東(6265661)

TOCHIGIHAKONOMORIMACHIHIGASHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 860 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 大平西野田(6037339)

OOHIRANISHINODA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 860 Yên trở lên