6 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Saitama
Minuma-ku Saitama-shi, Ogano-machi Chichibu-gun
6 kết quả Hiển thị từ 1 đến 6 kết quả

ローソン さいたま南中野(6265916)

SAITAMAMINAMINAKANO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

ローソン さいたま大谷(6239988)

SAITAMAOOYA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 926 Yên trở lên

ローソン さいたま南中丸(6232213)

SAITAMAMINAMINAKAMARU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 926 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン さいたま16号深作(6158379)

SAITAMA16GOUFUKASAKU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

ローソン さいたま大和田二丁目(6223450)

SAITAMAOOWADA2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 926 Yên trở lên

ローソン さいたま大和田一丁目(6192057)

SAITAMAOOWADA1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 926 Yên trở lên