2 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Saitama
Fujimino-shi
2 kết quả Hiển thị từ 1 đến 2 kết quả

ローソンストア100 上福岡(6256969)

KAMIFUKUOKA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 950 Yên trở lên

ローソン ふじみ野中福岡(6351107)

FUJIMINONAKAFUKUOKA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

Trả tiền đi lại