5 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Saitama
Yashio-shi
5 kết quả Hiển thị từ 1 đến 5 kết quả

ローソン 八潮鶴ケ曽根北(6284055)

YASHIOTSURUGASONEKITA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

ローソンストア100 八潮中央(6257503)

YASHIOCHIYUUOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 940 Yên trở lên

ローソン 八潮中央二丁目(6270745)

YASHIOCHIYUUOU2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 926 Yên trở lên

ローソン 八潮鶴ケ曽根東(6240431)

YASHIOTSURUGASONEHIGASHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 926 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 八潮八條(6158907)

YASHIOHACHIJIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên