4 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Saitama
Toda-shi, Shiki-shi, Ogawa-machi Hiki-gun
4 kết quả Hiển thị từ 1 đến 4 kết quả

ローソンストア100 上戸田一丁目(6262102)

KAMITODA1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 898 Yên trở lên

ローソン 小川町東小川四丁目(6214959)

OGAWAMACHIHIGASHIOGAWA4CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 898 Yên trở lên

ローソン 戸田美女木三丁目(6356582)

TODABIJIYOGI3CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 戸田駅西口(6245724)

TODAEKINISHIGUCHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 900 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo