4 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Saitama
Toda-shi, Hasuda-shi
4 kết quả Hiển thị từ 1 đến 4 kết quả

ローソンストア100 上戸田一丁目(6262102)

KAMITODA1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 898 Yên trở lên

ローソン 戸田美女木三丁目(6356582)

TODABIJIYOGI3CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 戸田駅西口(6245724)

TODAEKINISHIGUCHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 898 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 898 Yen)

Có đào tạo

ローソン 蓮田閏戸(6139502)

HASUDAURUIDO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 905 Yên trở lên