5 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Saitama
Minami-ku Saitama-shi, Toda-shi
5 kết quả Hiển thị từ 1 đến 5 kết quả

ローソンストア100 上戸田一丁目(6262102)

KAMITODA1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 898 Yên trở lên

ローソン 戸田美女木三丁目(6356582)

TODABIJIYOGI3CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン・スリーエフ さいたま白幡五丁目(6276506)

SAITAMASHIRAHATA5CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên

ローソン 戸田駅西口(6245724)

TODAEKINISHIGUCHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 898 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 898 Yen)

Có đào tạo

ローソン マーレ武蔵浦和(6174102)

MAREMUSASHIURAWA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên

Trả tiền đi lại