2 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Saitama
Warabi-shi
2 kết quả Hiển thị từ 1 đến 2 kết quả

ローソンストア100 わらび中央(6250659)

WARABICHIYUUOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 898 Yên trở lên

ローソン・スリーエフ 蕨駅前(6276788)

WARABIEKIMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 920 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 900 Yen)

Có đào tạo