1 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Saitama
Higashimatsuyama-shi, Yorii-machi Osato-gun
1 kết quả Hiển thị từ 1 đến 1 kết quả

ローソン 寄居仙元前(6158801)

YORIISENGENMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 898 Yên trở lên