3 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Saitama
Higashimatsuyama-shi, Kuki-shi
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン 久喜菖蒲(6204808)

KUKISHIYOUBU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 898 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 久喜菖蒲三箇辻(6221988)

KUKISHIYOUBUSANGATSUJI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 898 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 久喜上内(6271041)

KUKIUEUCHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 910 Yên trở lên