6 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Saitama
Midori-ku Saitama-shi, Honjo-shi
6 kết quả Hiển thị từ 1 đến 6 kết quả

ローソン さいたま浦和美園(6221675)

SAITAMAURAWAMISONO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

ローソン 児玉高関(6151383)

KODAMATAKASEKI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 926 Yên trở lên

ローソン さいたま原山四丁目(6266650)

SAITAMAHARAYAMA4CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

ローソン さいたま東浦和二丁目(6210950)

SAITAMAHIGASHIURAWA2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 950 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 930 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン さいたま東浦和二丁目(6210950)

SAITAMAHIGASHIURAWA2CHIYOUME

Ứng cử chức cửa hàng trưởng, quản lý (liên quan đến bán hàng)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,000 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソンストア100 東浦和七丁目(6253758)

HIGASHIURAWA7CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 926 Yên trở lên

Trả tiền đi lại