3 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Saitama
Sakura-ku Saitama-shi, Ina-machi Kitaadachi-gun
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン 伊奈小室(6204642)

INAKOMURO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 伊奈学園前(6158646)

INAGAKUENMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 伊奈小針新宿(6020646)

INAKOBARISHINSHIYUKU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên

Trả tiền đi lại