1 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Saitama
Sakura-ku Saitama-shi, Gyoda-shi
1 kết quả Hiển thị từ 1 đến 1 kết quả

ローソン 行田若小玉(6140623)

GIYOUDAWAKAKODAMA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên