5 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Saitama
Sakura-ku Saitama-shi, Iwatsuki-ku Saitama-shi
5 kết quả Hiển thị từ 1 đến 5 kết quả

ローソン 東岩槻駅北口(6173479)

HIGASHIIWATSUKIEKIKITAGUCHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン さいたま浦和美園尾ケ崎(6239830)

SAITAMAURAWAMISONOOGASAKI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 東岩槻駅北口(6173479)

HIGASHIIWATSUKIEKIKITAGUCHI

Ứng cử chức cửa hàng trưởng, quản lý (liên quan đến bán hàng)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,150 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 1,000 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン さいたま岩槻釣上新田(6240030)

SAITAMAIWATSUKIKAGIAGESHINDEN

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên

ローソン 岩槻横根(6270805)

IWATSUKIYOKONE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên