7 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Saitama
Omiya-ku Saitama-shi
7 kết quả Hiển thị từ 1 đến 7 kết quả

ローソン さいたま北袋町二丁目(6239698)

SAITAMAKITABUKUROCHIYOU2CHIYOUME

Ứng cử chức cửa hàng trưởng, quản lý (liên quan đến bán hàng)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 956 Yên trở lên

ローソン 大宮宮町二丁目(6038630)

OOMIYAMIYACHIYOU2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 970 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン さいたま北袋町二丁目(6239698)

SAITAMAKITABUKUROCHIYOU2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 956 Yên trở lên

ローソン Sさいたま北袋町一丁目(6356895)

SSAITAMAKITABUKUROCHIYOU1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 956 Yên trở lên

ナチュラルローソン 大宮駅西口(6175975)

OOMIYAEKINISHIGUCHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 960 Yên trở lên

ナチュラルローソン さいたま一の宮通り(6270716)

SAITAMAICHINOMIYADOORI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 960 Yên trở lên

ローソン 大宮門街(6367440)

OOMIYAKADOMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 970 Yên trở lên

Trả tiền đi lại