3 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Kanagawa
Saiwai-ku Kawasaki-shi, Oi-machi Ashigarakami-gun
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン 北加瀬(6105213)

KITAKASE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 983 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 983 Yen)

Có đào tạo

ローソン 南加瀬四丁目(6022668)

MINAMIKASE4CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 990 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 983 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン・スリーエフ 川崎尻手駅前(6295455)

KAWASAKISHITSUTEEKIMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 983 Yên trở lên