3 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Kanagawa
Totsuka-ku Yokohama-shi, Oi-machi Ashigarakami-gun
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン 戸塚町矢沢(6233879)

TOTSUKACHIYOUYAZAWA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 983 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 983 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 横浜名瀬町(6147890)

YOKOHAMANASECHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 983 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 983 Yen)

Có đào tạo

ローソン 戸塚川上町(6202637)

TOTSUKAKAWAKAMICHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 983 Yên trở lên