3 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Kanagawa
Totsuka-ku Yokohama-shi, Oi-machi Ashigarakami-gun
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン 戸塚町矢沢(6233879)

TOTSUKACHIYOUYAZAWA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,011 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 横浜名瀬町(6147890)

YOKOHAMANASECHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,011 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 戸塚川上町(6202637)

TOTSUKAKAWAKAMICHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,011 Yên trở lên