5 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Kanagawa
Hiratsuka-shi, Chigasaki-shi
5 kết quả Hiển thị từ 1 đến 5 kết quả

ローソンストア100 平塚錦町(6256277)

HIRATSUKANISHIKICHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 983 Yên trở lên

ローソンストア100 茅ヶ崎甘沼(6251104)

CHIGASAKIAMANUMA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 983 Yên trở lên

ローソン 平塚大神(6279841)

HIRATSUKAOOKAMI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 983 Yên trở lên

ローソン 平塚東八幡一丁目(6202531)

HIRATSUKAHIGASHIYAWATA1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 983 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 983 Yen)

Có đào tạo

ローソンストア100 茅ヶ崎円蔵(6254746)

CHIGASAKIENZOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 987 Yên trở lên