5 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Kanagawa
Izumi-ku Yokohama-shi, Chigasaki-shi
5 kết quả Hiển thị từ 1 đến 5 kết quả

ローソン 泉領家三丁目(6264220)

IZUMIRIYOUKE3CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 983 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 983 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 和泉中央北一丁目(6269156)

IZUMICHIYUUOUKITA1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 983 Yên trở lên

ローソン 泉中田南五丁目(6223616)

IZUMINAKATAMINAMI5CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 983 Yên trở lên

ローソンストア100 茅ヶ崎甘沼(6251104)

CHIGASAKIAMANUMA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 983 Yên trở lên

ローソンストア100 茅ヶ崎円蔵(6254746)

CHIGASAKIENZOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 987 Yên trở lên