4 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Kanagawa
Kamakura-shi
4 kết quả Hiển thị từ 1 đến 4 kết quả

ローソン・スリーエフ 大船西口(6297260)

OOFUNANISHIGUCHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,040 Yên trở lên

ローソン 大船一丁目(6269570)

OOFUNA1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,040 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 大船駅西口(6206078)

OOFUNAEKINISHIGUCHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,040 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 鎌倉手広(6354548)

KAMAKURATEBIRO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,040 Yên trở lên

Trả tiền đi lại