21 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Kanagawa
Kawasaki-ku Kawasaki-shi
21 kết quả Hiển thị từ 1 đến 21 kết quả

ローソン 川崎ゼロゲート(6364021)

KAWASAKIZEROGETO

Nhân viên nhà bếp ở các quán ăn uống khác

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,011 Yên trở lên

ローソン 川崎ゼロゲート(6364021)

KAWASAKIZEROGETO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,011 Yên trở lên

ローソン 渡田向町(6354784)

WATARIDAMUKAICHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,011 Yên trở lên

ローソン 川崎南町(6274186)

KAWASAKIMINAMIMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,011 Yên trở lên

ローソン 川崎アゼリア(6214178)

KAWASAKIAZERIA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,011 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 川崎東扇島(6178005)

KAWASAKIHIGASHIOOGIJIMA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,200 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 川崎富士見一丁目(6162323)

KAWASAKIFUJIMI1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,015 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 1,011 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 川崎台町(6109040)

KAWASAKIDAIMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,100 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 川崎殿町(6116748)

KAWASAKITONOMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,100 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 川崎四谷上町(6213693)

KAWASAKIYOTSUYAKAMICHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,100 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 川崎堀之内町(6010033)

KAWASAKIHORINOUCHICHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,011 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 川崎ゼロゲート(6364021)

KAWASAKIZEROGETO

Giao hàng

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,011 Yên trở lên

ローソン 川崎ゼロゲート(6364021)

KAWASAKIZEROGETO

Quét dọn

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,011 Yên trở lên

ローソン 川崎南町(6274186)

KAWASAKIMINAMIMACHI

Quét dọn

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,011 Yên trở lên

ローソン 川崎ゼロゲート(6364021)

KAWASAKIZEROGETO

Nghiệp vụ chung

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,011 Yên trở lên

ローソン 渡田向町(6354784)

WATARIDAMUKAICHIYOU

Nghiệp vụ chung

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,011 Yên trở lên

ローソン 川崎南町(6274186)

KAWASAKIMINAMIMACHI

Nghiệp vụ chung

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,011 Yên trở lên

ローソン 川崎ゼロゲート(6364021)

KAWASAKIZEROGETO

Ứng cử chức cửa hàng trưởng, quản lý (liên quan đến bán hàng)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,011 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 渡田向町(6354784)

WATARIDAMUKAICHIYOU

Ứng cử chức cửa hàng trưởng, quản lý (liên quan đến bán hàng)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,011 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 川崎南町(6274186)

KAWASAKIMINAMIMACHI

Ứng cử chức cửa hàng trưởng, quản lý (liên quan đến bán hàng)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,011 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソンストア100 渡田六ツ角(6250808)

WATARIDAMUTSUKADO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,011 Yên trở lên

Trả tiền đi lại