1 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Ibaraki
Koga-shi, Chikusei-shi
1 kết quả Hiển thị từ 1 đến 1 kết quả

ローソン 古河葛生(6356850)

KOGAKAZUROU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 850 Yên trở lên