1 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Gumma
Itakura-machi Ora-gun
1 kết quả Hiển thị từ 1 đến 1 kết quả

ローソン 板倉町板倉(6277820)

ITAKURAMACHIITAKURA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên

Trả tiền đi lại